Στοιχεία Επικοινωνίας

Ανδρέου Δημητρίου 94
Καλογρέζα-Νέα Ιωνία

Τηλ.: 2102775486 
Fax: 2102752911

E-mail: info@koronidis-krystalla.gr

 

 


 Site created by

Με κρύσταλλο triplex  ασφαλείας η μονό υαλοπίνακα Securit -Tempered 10 mm εξασφαλίζεται η απαιτούμενη άνεση μεταβάλλοντας τον χώρο από κλειστό σε πλήρως ανοικτό